Plan de consumo de leite e froita

O luns 23 de xaneiro iniciamos o Plan de Consumo de foita e leite promovido polo ministerio de agricultura pesca e alimentación.

Durante dez días repartirase un brik de leite de orixe galego e foita entre o alumnado, e durante dez días máis continuará o reparto de un brik de leite.