SERVIZOS

O coñecemento darache a oportunidade de marcar unha diferencia

AULA MATINAL

De luns a venres, dende as 7:45 horas ata o comenzo das clases.

EXTRAESCOLARES

Oferta variada de actividades fora do horario lectivo: culturais, lúdicas, deportivas…Algunhas delas con carácter gratuito

COMEDOR

Servizo de catering supervisado, con menús que garanten un axeitado equilibrio dietético.

AULA SOBREMESA

De luns a venres de 15:30 a 16:10 h, ou ata as 16:30 para os alumnos/as con clases ou extraescolares durante a tarde.

GABINETE PSICOPEDAGÓXICO

Servizo que ofrece asesoramento e orientación ás familias do alumnado de educación infantil e primaria.

.

CAMPAMENTOS DE VERÁN

Actividades de ocio e tempo libre( piscinas, manualidades, inglés, cociña, deportes…) que se realizan nas instalacións do centro durante o mes de xullo.

INSTALACIÓNS

Podes botar unha ollada ás nosas instalacións...