Plan de consumo de leite e froita (2ª entrega)

O luns 6 de marzo reiniciamos, coa segunda entrega de leite e froita, o Plan de Consumo de froita e leite promovido polo ministerio de agricultura pesca e alimentación.

Durante dez días repartirase un brik de leite de orixe galego e froita entre o alumnado, e durante dez días máis continuará o reparto de un brik de leite.