Actuacións Covid-19

PLAN DE ACOLLIDA

De lectura obrigada para a volta á nova normalidade

PLAN DE ADAPTACION COVID

Guía completa de actuacións detallada

PLAN DE CONTINXENCIA

En base as instruccións do 30 de Xullo 2020 da Dirección Xeral de Educación

SE QUERES SABER ALGO MAIS

Estaremos mais que encantados de contestar ás tuas preguntas