Cans do Futuro

Durante a mañá do día 24 de maio, o alumnado de 5º e 6º de E.P acudirá ao festival de Cans.