Instalacións

Imagen11

Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Titores 4º ESO Curso:2019-20

CURSO:

4º ESO

TITOR/A:

Lucinda Dacasa Carballeda

EDUCACIÓN FÍSICA:

Lorena García Lago

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS):

José Luis Garrote Pintos

XEOGRAFÍA E HISTORIA/ VALORES ÉTICOS

Lucinda Dacasa Carballeda

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/FÍSICA E QUÍMICA

Patricia Noguerol Golán

TECNOLOXÍA

Andrea Durán Santos

LINGUA CASTELÁ/LATIN

Ana María Carrera Rodríguez

FRANCÉS/LINGUA GALEGA

Xoán C. Ferreira Ambrosio

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA/ TIC

Marcos Paramos Soutelo

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Mª Dolores Vázquez García

HORARIO ATENCIÓN A PAIS:

Cita previa